top of page

A Cívis Nyomda Facebook-oldalán 2022.04.10-én
meghirdetett nyereményjáték szabályai

I. Általános rendelkezések

 1.  A nyereményjáték résztvevője azon 3. pontban meghatározott személy lehet, aki elfogadja a nyereményjáték szabályait, teljesíti ezen feltételeket, valamint elküldi a választ a nyereményjáték kérdésére Facebook -hozzászólás formájában.

 2.  A nyereményjáték szervezője a CÍVIS P Kft., 4033 Debrecen, Veres Péter utca 31. info@civis-nyomda.hu (a továbbiakban: „szervező“).

 3.  A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarország területén levő kézbesítési címmel rendelkező természetes személy. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a szervező alkalmazottai vagy közeli hozzátartozói. Közeli hozzátartozó alatt értjük a következő személyeket: házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

 4. A szervező nem köteles megőrizni a résztvevők kérdéseit, nem köteles ezen kérdésekre válaszolni.

 5.  A nyereményjáték időtartama 2022. április 10.– 2022. április 17. Sorsolás: 2022. április 18. A nyereményjáték szervezője fenntartja a jogot a nyereményjáték időtartamának lerövidítésére, annak megszakítására vagy megszüntetésére, esetleg szabályainak megváltoztatására.

 6.  A verseny szervezője kérdéses esetekben fenntartja a jogot a saját belátása szerinti végérvényes döntéshozatalra.

 7.  A nyereményjátékba való belépéssel minden résztvevő vállalja szabályainak betartását is.

 8. A nyereményjátékok semmilyen formában nincsenek üzemeltetve, szponzorálva vagy összekapcsolva a Facebook vállalattal, és ezen vállalat semmilyen formában nem felel a lebonyolításért. A Facebook vállalat semmilyen formában nem támogatja és nem vesz részt a nyereményjátékban. A nyereményjáték keretében megadott információkat semmilyen formában nem adjuk át ezen vállalatnak. Minden nyereményjátékkal kapcsolatos kérdést, hozzászólást vagy panaszt a szervezőnek szükséges címezni, nem a Facebooknak.

II. Személyiségi jogok és a személyes adatok védelme

 1.  A nyereményjátékban résztvevő személy a hozzászólás elküldésével, amely a nyereményjáték kérdésére adott válasz, kifejezett beleegyezését adja a szervezőnek, hogy nyereményjáték szervezője feldolgozhassa személyes adatait (keresztnév, vezetéknév, Facebook név, esetleg kézbesítési cím).

 2.  A nyereményjáték szervezője ezennel tájékoztat minden nyereményjátékban résztvevő személyt, aki feldolgozás céljából az előző bekezdés szerint megadta személyes adatait a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a természetes személyek védelméről és ezen adatok szabad mozgásáról szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 2016.4.27-i rendelete szerint, továbbá a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „rendelet”), azaz különös tekintettel arról, hogy ezen adatok megadása önkéntes, továbbá hogy a résztvevő jogában áll hozzáférni ezekhez, és törvényszegés esetében jogában áll kérelemmel fordulni az Adatvédelmi Hivatalhoz jogorvoslatért, valamint egyéb, az ezen rendeletből fakadó jogairól is tájékoztatást nyújt.

 3. A résztvevő kijelenti, hogy a Személyes adatok védelmének alapelveit áttanulmányozta. Az adatok feldolgozásába való beleegyezés a törvényes feltételekkel összhangban bármikor visszavonható a szervező székhelyének címén.

III. A nyereményjáték menete

 1.  A nyereményjáték mindig az adott nyereményjáték meghirdetésének időszakában zajlik le.

 2.  A nyertest a nyereményjáték szervezője fogja kisorsolni az összes válasz közül, amelyeket a résztvevők hozzászólás formájában küldenek el az adott időszakban. A nyertesek száma mindig az adott nyereményjáték meghirdetésében lesz meghatározva.

IV. A nyeremények és átadásuk

 1. A nyereményjáték nyereménye 200 db tervezett névjegykártya, laminálva, különleges technikával nyomtatva.

 2. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyereményről a nyertes résztvevőt, a szervező a Cívis Nyomda és Grafikai stúdió Facebook-oldalán tájékoztasson.

 3. A nyereményt a nyertesnek a szervező postai úton vagy személyesen juttatja el.

 4. A nyereményt jogi úton nem érvényesíthetőek.

V. A szabályok közzététele

Ezek az általános, a nyereményjáték szempontjából kötelező érvényű szabályok a nyereményjáték menetének teljes időtartamában a Cívis Nyomda weboldalán lesznek megtekinthetőek.

bottom of page